O firmie

Agencja Pracy Tymczasowej Arti-Bau sp. z o.o. istnieje na rynku od 2009 roku pod numerem rejestracyjnym 5740. Wychodząc na przeciw dynamicznie rozwijającej się gospodarce europejskiej Agencja Pracy Tymczasowej Arti-Bau sp. z o.o. oferuje swoje usługi w przedmiocie działalności pracy tymczasowej, zarówno w Polsce jak na terenie całej Unii Europejskiej. Praca tymczasowa to nowoczesne rozwiązanie, dające możliwość elastycznego dostosowania wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb organizacyjnych przedsiębiorstwa. Usługi realizujemy głównie w branży przemysłowej, w sektorze elektrycznym i metalowym.

Nasza oferta pozwala klientom:

 • ograniczyć biurokrację w przedsiębiorstwie,
 • przenieść na firmę zewnętrzną procesy i koszty związane z rekrutacją, selekcją, szkoleniem, motywowaniem pracowników, bez angażowania pracowników etatowych przedsiębiorstwa,
 • starannie zaplanować oszczędności, które wynikać będą z redukcji tych kosztów,
 • obniżyć całkowite koszty zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstw,
 • unikać problemów prawnych w zakresie praw pracowniczych.

Naszą siłą są pracownicy, o odpowiednich dla danej branży umiejętnościach i kwalifikacjach, którzy są chętni do pracy, zorientowani na sukces klienta. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są zgodnie z prawem, zarówno polskim jak i krajem do którego pracownicy zostali delegowani. Pracownicy wykonujący pracę w krajach Unii Europejskiej podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego, posiadają potwierdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularze A1 oraz wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W ofercie znajdziecie Państwo zarówno wysoko wykwalifikowanych fachowców jak również pracowników pomocniczych w takich zawodach jak:

Elektryk, elektromonter, ślusarz, spawacz, stolarz, tokarz

Poprzez swoje wydzielone struktury, Arti -Bau sp. z o.o. realizuje wszelkiego rodzaju zadania stawiając do dyspozycji pracowników z doświadczeniem przy pracach na obiektach przemysłowych w tym hal produkcyjnych i magazynowych, mieszkaniowych, biurowych i użyteczności publicznej. Posiadamy ogromne doświadczenie w sektorze rekrutacji międzynarodowej. Praca tymczasowa oferuje naszym pracownikom doskonały start do kariery na rynku pracy, dając często szansę do uzyskania pierwszego stałego zatrudnienia.

Chcąc dostosować firmę do wysokich wymagań rynkowych oraz nieustannie podwyższać poziom jakości oferowanych usług i warunków pracy podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009.
Kierownictwo Arti-Bau gwarantuje odpowiednie środki finansowe i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz, że polityka jest powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Więcej o Polityce Jakości

Celem nadrzędnym działalności Arti-Bau sp. z o.o. jest świadczenie usług na najwyższym poziomie w oparciu o potrzeby i wymagania Klientów w sektorze usług reklamowych, agencji pracy tymczasowej i produkcji etykiet i innych akcydensów poligraficznych. Pragniemy tym samym systematycznie doskonalić swój wizerunek, jako nowoczesnego i kreatywnego przedsiębiorstwa, dla którego priorytetem jest satysfakcja i zaufanie naszych Partnerów w biznesie. W swoich działaniach zawsze kierujemy się zasadą: Nasz Potencjał – Twój Profit.

Nasze założenia realizujemy poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • dostosowywanie usług do stale zmieniających się przepisów prawa: fiskalnego, gospodarczego i pracy, zarówno w kraju jak i za granicą,
 • dobór dostawców, którzy spełniają nasze wymagania dotyczące jakości,
 • systematyczne monitorowanie rynku i reagowanie na zmieniające się normy,
 • ciągłe analizowanie potrzeb Klienta,
 • osiąganie przewagi w konkurencyjności świadczonych usług poprzez optymalizację kosztów,
 • terminową realizację umów,
 • Regularne usprawnianie systemu zarządzania,
 • Ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Chcąc dostosować firmę do wysokich wymagań rynkowych oraz nieustannie podwyższać poziom jakości oferowanych usług i warunków pracy podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2008

Kierownictwo Arti-Bau gwarantuje odpowiednie środki finansowe i zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz deklaruje, że zasady tej polityki są wdrożone, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich pracowników oraz, że polityka jest powszechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Prezes Zarządu

Monika Stefańska

Certyfikat
ISO 9001

Posiadamy certyfikat
rejestru agencji zatrudnienia

Jesteśmy także członkiem
Stowarzyszenia Niemieckich
Agencji Pracy Tymczasowych

Dbamy o swoje bezpieczeństwo finansowe
z firma Coface